Saturday, June 27, 2009

!یعنی ما این همه بدبختی کشیدیم برای باز شماری ده درصد ارا

خبر تاسف اور مجمع تشخیص مصلحت در مورد دعوت از موسوی و کروبی برای همکاری با هیئتی از شورای نگهبان را شنیدم که واقعا متاثر شدم .بعد از 10 روز تلاش حتما اقایان موفق شدن 4 تا صندوق درست کنند که با شمارش انها دوباره اسم منحوس محمود ا.ن را از انها بیرون بکشند ما که یک هفته است میگم کشته ندادیم که سازش کنیم صندوق دست خورده شمارش کنید.اگه میخواهند از قانون حرف بزنند پس طبق قانون ما می توانیم بدون مجوز تا اعلام نتیجه از طرف شورا نگهبان دست به تحصن ارام بزنیم

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive