Saturday, June 20, 2009

تجمع امروز (شنبه) به هيچ عنوان لغو نخواهد شد

Mehdi Karroubi‎تجمع امروز (شنبه) به هيچ عنوان لغو نخواهد شد، حتی به سايت اعتماد ملی اعتماد نکنيد که بسياری از گردانندگانش در زندانند و می توانند هر لحظه سايت را هک کنند. شنبه، ساعت 16، ميدان انقلاب تا آزادی را با فرياد رياشکن پر خواهيم کرد...ستاد مجازی مهدی کروبی

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive