Thursday, June 18, 2009

هرعلامت سبزی را که می توانید، همراه خود ببرید!از پیک نت

شعار جمعه: رهبری، رهبری، ابطال انتخابات!

هر کس يک علامت کوچک سبز همراه خود ببرد. اعم از دستمال، جوراب، بند کفش، نوار باريک، پيشانی بند، تسبیح. اين وسائل نبايد در چشم ماموران بيايد تا هنگام استقرار در محل آنها را بتوان بيرون آورد. از شگرد زيبائی که 6 تن از بازيکنان تيم ملی روز گذشته در مسابقه فوتبال از خود نشان دادند و هنگام بيرون آمدن از تونل و وارد شدن به زمين نوار سبز را به بازو و پيشانی خود بستند، باید استفاده کرد. مردم معترض به کودتا، با اين کار صف خود را بعنوان معترضان به نتیجه انتخابات از صف تائيد کنندگان رهبر و کودتا جدا می کنند. تنها با پوشیدن لباس سیاه نمی توان صف کودتا و ضد کودتا را از هم جدا کرد. زیرا اعضای حزب پادگانی هم می توانند لباس سیاه عزا پوشیده و خود را عزادار قربانیانی که بدست آنها کشته شده اند نشان دهند.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive