Friday, July 17, 2009

پیام محسن مخملباف بعد از نماز جمعه 26 تیر

اگرچه برای جنبش سبز حضور مردم مهم تر از صحبت های هاشمی قلمداد شده بود، با این همه صحبت های هاشمی به نفع جنبش سبز بود. او به خلاف همیشه که در میانه می ایستاد، اما از منافع رهبر حرف می زد، این بار در میانه ایستاد و برخی از خواسته های جنبش را مطرح کرد. مثل:
- آزادی زندانیان سیاسی
- برداشتن سانسور از روزنامه ها
- نقد صدا و سیما و درخواست حضور مخالفین در صدا و سیما برای ابراز انتقادات.
- بازگرداندن اعتماد مردم
او همینطور با خواندن حدیثی به نقل از خمینی تلویحا به خامنه ای گفت اگر مردم ترا نمی خواهند آن ها را به حال خود بگذار. او در صحبت های خود تصویر نا امید کننده ای از وضعیت نظام بی مردم را توصیف کرد.او از رنجش مراجع سخن گفت.
او در حمله به چین که متحد ایران است، شرایطی فراهم کرد تا مردم و حتی حزب الهی ها برای اولین بار در تریبون نماز جمعه مرگ بر چین بگویند.
همه این ها نشانه قدرت جنبش سبز است که به هاشمی اجازه نداد مثل قبل رفتار کند.ا

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive