Tuesday, May 18, 2010

در صورت دستگیری موسوی و کروبی حضور مردم در تمام خیابانها نه یک محل

ازاونجا که تجربه ثابت کرده هر وقت مردم قرار تجمع در یک محل را میگذارند نیروهای سرکوبگر از ساعتها قبل در اون محل و خیابانهای منتهی به محل تجمع حاضر میشوند و اجازه تجمع نمیدهند به نظر من در صورت دستگیری این عزیزان بهترین روش برای حضور اون دسته از مردم که از سرکوبها وحشت دارند اینه که بخواهیم همه در خیابانهای محل زندگیشون بیرون بیان اینجوری رژیم نمیتواند مردم را سرکوب کند و مردم هم احساس امنیت بیشتری میکنند و وقتی جمعیت جمع بشه جرات مردم هم زیادتر شده و به طرف مسیرهای اصلی حرکت میکنند.مهم اینه که همه از خونه بیرون بیان و باید قرار تجمع را در ساعات پر رفت و آمد روز گذاشت

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive