Saturday, June 18, 2011

فعالان سیاسی خارج از کشور همگی متحد صدای زندانیان سیاسی اعتصاب کننده را به گوش دنیا برسانید

از تمامی فعالان سیاسی و  فعالان حقوق بشر در خارج کشور انتظار داریم که یکپارچه و متحد صدای اعتراض این زندانیان اعتصاب کننده را به گوش دنیا برسانند .اعتصاب غذای زندانیان سیاسی یکی از مواردی است که برای نتیجه دادن حتما نیاز به هماهنگی سریع بین زندانیان داخل ایران و فعالان خارج کشور دارد وگرنه این همه مصیبت بی نتیجه میماند و ما باید دوباره شاهد کشته شدن صابر ها باشیم.آقای بنی صدر چندی پیش مطلب بسیار مهمی را در این باره بیان کردند که قسمتی از نوشته ایشان را نقل میکنم
هرگاه این زندانی خود را در شرایطی دید که باید بایستد و از حقوق خویش, بعنوان انسان حقوقمند دفاع بکند و روشی جز اعتصاب غذا نیافت و کسانی در خارج کشور بودند, باید این اعتصاب سازمان داده بشود و هدفمند باشد و بترتیبی انجام بگیرم که پیشاپیش افکار عمومی برای شنیدن خبر اعتصاب آماده شده, بطور روزمره در جریان اعتصاب غذا قرار بگیرد, بطوریکه حساسیت افکار عمومی در درون و بیرون مرزها بیشتر بشود تا سرانجام آن هدفی که بخاطرش اعتصاب انجام گرفته تحقق پیدا کند, این روش عمومی است.

از این به بعد هم وقتی زندانیان اعتصاب می کنند باید قبلا با بیرون تمام هماهنگی های لازم را انجام بدهند, بطوریکه کارزار تبلیغاتی در بیرون بتواند رژیم را در برابر افکاری عمومی در درون مرزها و جهان قرار بدهد نه در برابر یک زندانی تنها, که روی حقوق خود ایستاده است.
.  

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive