Sunday, November 11, 2012

وقتی تیغ در کف زنگی مست نهاده اید تشکیل کمیته بررسی مرگ ستار را چه سود؟

در خبرها آمده که مجلس شورای اسلامی برای بررسی مرگ ستار بهشتی یک کمیته تشکیل میده ..چون به گفته توکلی کشورهای خارجی غوغا به پا کردند که چرا قوه قضائیه و مسولان توضیحی نمیدهند!!تا اونجا که من به خاطر دارم در ایران هیچگاه این کمیته ها حقایقی را کشف نکردند مثلا در مورد حادثه کوی دانشگاه در مورد قتلهای زنجیره ای در مورد قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب ....هیچگاه حقیقتی عیان نشد . این کمیته ها معمولا برای وقت گیری و زمان خریدن هستند تا قدری از التهاب جامعه و موضوع خبری کاسته شود بعد در صندوق خانه جنایات رژیم بایگانی خواهد شد.زیرا تمام این سیستم و در راس آن جناب رهبری فاسد و غاصب و جنایتکارند پس چگونه میتوان انتظار داشت که مجلس فرمایشی برادران لاریجانی را توبیخ کنند ؟حقیقت این است که کل کشوردر سیطره  اراذل و اوباش میباشد     

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive