Saturday, June 20, 2009

«منظور آقای خامنه‌ای از مردم فقط حامیان خودش است»

۱۳۸۸/۰۳/۳۰
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، در بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران، درباره مسايل و تحولات مربوط به انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد نقطه نظرات خود را مطرح کرد.آيت الله خامنه ای در اين سخنرانی گفت که دشمنان می خواهند نسبت به انتخابات ترديد ايجاد کنند.وی همچنين با راهپيمايی ها و تظاهرات معترضين به نتايج نهايی انتخابات مخالفت کرد.


علی کشتگر، فعال سياسی در پاريس، در گفت و گو با بهروز کارونی، درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ايران می گويد:

پرسش اين است که کدام قانون؟ همان قانونی که نمايندگان شورای نگهبان و وزارت کشور به ۵۰ درصد از نمايندگان آقايان موسوی و کروبی اجازه نظارت بر انتخابات را ندادند؟ همان قانونی که نمايندگان واقعی آن در وزارت کشور و شورای نگهبان از طرف آقای خامنه ای تاييد می شوند؟

بر اساس گزارش‌های ارسال شده از طرف آقای ميرحسين موسوی و آقای کروبی به شورای نگهبان، آرای احمدی نژاد در هفتاد حوزه رأی گيری بيش از ۱۰۰ درصد رأی دهندگان اعلام شده است.

کدام قانون؟ همان قانونی که همه معتقد هستند تمام مجاری آن بسته شده است و به افراد معترض اجازه يک تظاهرات قانونی هم داده نمی شود؟ اگر اين کشور قانون دارد بايد معلوم شود لباس شخصی هايی که به کوی دانشگاه حمله کردند و دانشجويان را کشتند چه کسانی هستند؟ بودجه اين لباس شخصی ها که فداييان آقای خامنه ای هستند از کجا تامين می شود؟ از چه کسی دستور می گيرند و با چه جرأتی بچه های مردم را در کوی دانشگاه می کشند؟

قانون آقای خامنه ای همين است و ملت ايران خوب می داند که مقصود آقای خامنه ای از قانون، خودش، احمدی نژاد، شورای نگهبان و وزارت کشور است.

آقای خامنه ای در بخشی از صحبت های خود تاکيد کرد که اگر وضعيت جاری ادامه پيدا کند، عواقب آن مستقيما به عهده فرماندهان پشت صحنه خواهد بود و اگر لازم باشد مردم آنها را خواهند شناخت و دفعه ديگر صريح تر از اين با مردم حرف خواهد زد. به نظر شما مقصود آقای خامنه ای از اين حرف چه بود؟

اول بايد ديد منظور او از مردم کيست؟ بايد ديد آيا کسانی که از طرف احمدی نژاد به عنوان خس و خاشاک خوانده شده اند و در تظاهرات روزهای گذشته نشان دادند صدها هزار نفر از مردم تهران و ميليون ها نفر از مردم ايران و در واقع اکثريت جامعه ايران هستند، مردم هستند يا نه و آقای خامنه ای به رأی آنها اهميت می دهد؟(رادیوفردا).م

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive