Wednesday, August 26, 2009

اعتراف مشکوک کیهان ! هاشمی رفسنجانی در روز قدس خطیب جمعه خواهد بود

روزنامه کیهان نیز اعتراف کرد که اقامه نمازجمعه روز قدس با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است و کسی قرار نیست جایگزین او شود


باز هم همان حقه قدیمی تا روز آخر می گویند هاشمی می آید و درست چند ساعت مانده به آمدنش کنسل می کنند تا شور و شوق
مردم را از بین ببرنند همچنانکه دیدیم در آن جمعه ای که قرار بود بیاید - توانستن- آمد و نیامد مردم رو به رفسنجانی وصل کنند . اینبار سبزها اگر می خواهند بیایند و کشورشان را آزاد کنند تصمیم بگیرند در این روز چه رفسنجانی باشد چه نباشد چه میر حسین باشد یا نباشد به خیابان آمده و بدور از هر خشونتی قدرت موج سبزبمان را به همه نشان دهیم و بار دیگر خواسته هایمان را فریادبزنیم .آنوقت میر حسین هم خواهد آمد ! رفسنجانی هم شاید بعد از او

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive