Tuesday, September 8, 2009

بزرگترین دلیل برای شکست کودتا چیان ترس از مردم است

بزرگترین دلیل برای شکست کودتا چیان ترس از مردم است
وحشت از مردم، بزرگترین نشانه زمین گیر شدن و پا در گل ماندن دولت کودتا و فرماندهان کودتاچی است. این همه وحشت از مردم که در طول 30 سال گذشته، در جمهوری اسلامی سابقه نداشته، تعریف دیگری جز این دارد؟

درچنین شرایطی، حیرت آور و مضحک است وقتی علی خامنه ای در دیدار با کابینه کودتا (روز گذشته) می گوید: «اگر مسئولان کشور پیام‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را درک کنند، بسیاری از گره‌ها و مشکلات حل می‌شود.»

مگر منظورش این باشد که پیام انتخابات اخیر سرکوب و به گلوله بستن معترضان است و بعد از مردم نوبت به مسئولانی که این پیام را نگرفته باشند نیز خواهد رسید!

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive