Tuesday, February 23, 2010

واجب تر از دستگیری ریگی سر کرده جندالله در پاکستان دستگیری سرکردگان یگان ویژه و بسیج در خود ایران است

 چطور است که آقایان  موفق میشوند ریگی را در پاکستان دستگیر کنند ولی در خود ایران عاملان قتلها و جنایانت کوی دانشگاه و کهریزک پست و منصب عوض میکنند.در میدان ولی عصر نیروی انتظامی در برابر هزاران نفر فرزندان این کشور را زیر ماشین له میکند ولی مقصری پیدا نمیشود.باید گفت جندالله و تروریست ها تنها در مرز شرقی کشور نیستند بلکه در پادگانهای بسیج و سپاه تهران و کل شهرهای ایران سنگر گرفته اند و سر کرده آنها نه در پاکستان بلک در بیت رهبری است.آنچه در فیلم دیشب بی بی سی نشان داده شد شکی برای ما باقی نمیگذارد که دشمن اصلی  مردم ایران در خانه است نه آنسوی مرزها.

3 comments:

Unknown said...

آن چه مسلم است این فیلم با هدف مشخصی‌ برون آمده. چه طور تا حالا مخفی‌ بود حالا بد از ۸ ماه یک دفعه کشف شد. اما قصد نشون دادن این فیلم این است که اگر دقت کنید میشنوید که دائماً افرادی که مثلا بسیجی هستن هی‌ تکرار می‌کنن نزن نزن این به این معناست که اینها میخوان بگن که نیروی انتظامی بوده که تمام جنایت رو انجام داده و ببینید که بسیج و سپاه تازه جلوی اونارو گرفتن. با این هدف ۳ منظور رو پی‌ میگیرن: ۱-اگر کسی کشته یا زخمی شده برای این بوده که نعزم جامعه رو بهم ریخته و نیروی انتظامی که قانوناً مسعول حفظ آرامش در جامعه هست بایستی با این افراد این طور برخورد میکرده. ۲- مردم با بسیج و سپاه قهر نکنند بلکه تازه این سپاه وگور بسیج بوده که جلوی بیشتر شدن تلفات رو گرفته. کاملا در فیلم مشخص هست که دیالوگ‌ها ساختگی هست البته نه این که فیلم جعلی باشد نه ولی‌ با منظور قبلی‌ این دیالوگ‌ها در این فیلم نهاده شده. ۳-اگر قرار باشه نقشه رژیم برای آوردن نیروی اصلاح طلب (برای جلوگیری از سقوط کل رژیم) به زودی اجرا بشه(مراجعه کنید به راهکار جدید کروبی برای رفراندوم !!!!) باید یک گروه قربانی بشه و اون گروه حتما نباید سپاه یا بسیج باشه پس کی‌ بهتر از نیروی انتظامی.خواهش می‌کنم به هوش باشید که senario یه جدیدی برای ما ملت نوشته شده. پیروز بعد مبارزات مردم ایران به دور از دخالت ابر قدرتها.

Unknown said...

آن چه مسلم است این فیلم با هدف مشخصی‌ برون آمده. چه طور تا حالا مخفی‌ بود حالا بد از ۸ ماه یک دفعه کشف شد. اما قصد نشون دادن این فیلم این است که اگر دقت کنید میشنوید که دائماً افرادی که مثلا بسیجی هستن هی‌ تکرار می‌کنن نزن نزن این به این معناست که اینها میخوان بگن که نیروی انتظامی بوده که تمام جنایت رو انجام داده و ببینید که بسیج و سپاه تازه جلوی اونارو گرفتن. با این هدف ۳ منظور رو پی‌ میگیرن: ۱-اگر کسی کشته یا زخمی شده برای این بوده که نعزم جامعه رو بهم ریخته و نیروی انتظامی که قانوناً مسعول حفظ آرامش در جامعه هست بایستی با این افراد این طور برخورد میکرده. ۲- مردم با بسیج و سپاه قهر نکنند بلکه تازه این سپاه وگور بسیج بوده که جلوی بیشتر شدن تلفات رو گرفته. کاملا در فیلم مشخص هست که دیالوگ‌ها ساختگی هست البته نه این که فیلم جعلی باشد نه ولی‌ با منظور قبلی‌ این دیالوگ‌ها در این فیلم نهاده شده. ۳-اگر قرار باشه نقشه رژیم برای آوردن نیروی اصلاح طلب (برای جلوگیری از سقوط کل رژیم) به زودی اجرا بشه(مراجعه کنید به راهکار جدید کروبی برای رفراندوم !!!!) باید یک گروه قربانی بشه و اون گروه حتما نباید سپاه یا بسیج باشه پس کی‌ بهتر از نیروی انتظامی.خواهش می‌کنم به هوش باشید که senario یه جدیدی برای ما ملت نوشته شده. پیروز بعد مبارزات مردم ایران به دور از دخالت ابر قدرتها.

Anonymous said...

دوست گرامی‌ با درود،بنده به عنوان یک افغان فقط این خواهش را از شما دارم که در بالاترین یک لینک داغ بزنید و بگویید که وزیر اطلاعات (بی‌ اطلاع) جمهوری اسلامی ایران یک دروغ گویی بیش نیست این آقا اینقدر بیسواد تشریف دارند که تفاوت بین شناسنامه افغانی و گذرنامه را نمیداند،حال چطور میشود که پرسنل زیر دست این آقا باصطلاح مدیریت اطلاعاتی بکنند؟اگر سازمان‌های استخبارات افغانستان و بعضی‌ از کشور‌های دیگر کمک نکردند، و فقط سربازان بیسواد آقا امام زمان (ع‌‌ ) موفق به این کشف بزرگ نأیل شدند،اینرا نتونستند مدیریت کنند که آبروی این بیسواد جلو رسانه‌های عمومی نرود. دوست گرامی‌ و همزبان اینرا خوب میدانی که چطور میشود ذهنیت یک ملت را نسبت به ملت دیگر خراب کرد یکی از همین راه‌ها کار این وزیر بیسواد بود.

دوست گرامی‌ شما میتوانید پاسپورت افغانی را که به نزد هموطنانم در ایران است بیبینید آیا آنچه که وزیر در مصاحبه خودش با پرروی نشان میدهد یک گذرنامه افغانی است؟ یا یک ورق کاغذ که می‌تونه البته شناسنامه جعلی افغانی باشد.

به امید پیروزی ملت‌های تحت ستم زنده باد آزادی.

Post a Comment

Followers

Blog Archive