Friday, July 30, 2010

متن استعفای میر حسین یک نشان افتخار دیگر برای اوست

متن استعفای میر حسین به خوبی نشان میدهد که بسیاری از امور مهم کشور بدون اطلاع و اختیار ایشان کلید میخورده.از حمل مواد منفجره به وسیله حجاج تا دخالتها در افغانستان و لبنان و هواپیما ربایی و حتی انتخاب وزراء.از کسانی که در این چند روز به کرات میر حسین را هم در اعدامهای سال 67 مقصر اعلام میدانند خواهش میکنم با خواندن متن این استعفا نامه قدری تامل کنند و بدانند همونها که موافق و مقصر اصلی این اعدامها بودند حالا بیشترین تلاش را برای تخریب میر حسین میکنند.البته که در فضایی آزاد میر حسین باید در مورد این اعدامها شفاف سازی کند تا آمران شناسایی شوند ولی ما هم باید بکوشیم که این فرصت  فراهم شود با تخریب میرحسین این فضای آزاد فراهم نمیشود فقط جنبش سبز مردمی تضغیف و پایه های استبداد محکمتر خواهد شد.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive