Thursday, December 16, 2010

یزید مدل 2010 -2011

این مدل یزید هم از لحاظ نرم افزار ی یعنی برنامه ریزی برای شکنجه و زندان وقساوت و هم از لحاظ سخت افزاری یعنی استفاده از وسایل کشتارو شکنجه و زندان کاملا به روز میباشد  


.اگر یزید 1400 سال پیش دلرحمی به خرج داد و بازماندگان شهدای کربلا را در برگزاری مراسم آزاد گذاشت تا حدی که زینب در بارگاه او به دادخواهی سخنرانی کرد یزید مدرن حتی از تحویل جنازه های شهدا برای هفته ها طفره رفت و در برخی موارد بدون حضور خانواده ها اقدام به خاکسپاری شهدا نمود در برخی موارد مثل فرزاد کمانگر من شخصا نمیدانم آیا پیکر این عزیز یا محل دفن اش به خانواده نشان داده شد یا نه؟

آنچه که مسلم است برای مقابله با این نوع یزید که از نوع تکامل یافته 1400 ساله پیش اش است باید از روشهای مدرن و به روز استفاده کرد و مرگ تدریجی را برایش رقم زد .مردم ایران هم به این امر پی برده اند و در عاشورای امسال با عدم حضور   خودشان در خیابانها نشان دادند تا یزید مدرن را سرنگون نکنند و ریشه ظلم را نخشگانند.عزاداری برای حسین مفهومی ندارد
برای سرنگونی یزید زمان  ما مصمم هستیم هر کس به سهم خودش و تا جایی که میتواند مبارزه میکند قدمی یا قلمی برمیدارد در زندانها شیر زنانی مثل ستوده و نوری زاد اعتصاب عذا میکنند و از جانشان که تنها سلاحشان در برابر ستم و ظلم حاکمان جبار است مایه میگذارند .این را بدانید که تا شما و ظلمتان بر کشور حاکم است ما نه کوتاه میاییم و نه فراموش میکنیم .میدانم که این را خوب میدانید و حضور مزدوران باتوم به دستتان در خیابانها خود گواه اینست که میدانید

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive