Wednesday, June 22, 2011

من اطمینان دارم کسانی که مردم را در خیابانها به گلوله بستند و در بازداشتگاه ها زیر شکنجه کشتند قادر به تجاوز هم هستند

آهای مراجع عظما و مدعیان حکومت عدل اسلامی علی بدانید نیروهای امنیتی که زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و ندا و سهراب و محمد و صانع و کیانوش و اشکان و امیر  و محسن روح الامینی و کامران........... را با گلوله و زیر شکنجه با مشت و لگد کشتند.تجاوز براشون یه سرگرمیه
قطعا کسی که آدم میکشه و سر زندانیان را در چاه توالت میکنه تا ازشون اعتراف بگیره قادر به تجاوزه هم هست.در حقیقت شتر دزدی است که تخم مرغ دزدی براش خیلی راحته  

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive