Saturday, April 28, 2012

دکتر خزعلی عزیز تک رای به مطهری یعنی گل به خودی

دکتر خزعلی عزیز با تمام احترامی که برای شما قائل هستم به این طرح شرکت در انتخابات و تک رای به آقای مطهری بسیار معترضم.شما گویا بعد از 3 سال فراموش کرده اید اصل اعتراضات مردم از عدم اعتماد به سلامت انتخابات و وجود تقلب آغاز شد.این بدین معنی است که رای و نظر مردم برای حکومت ارزشی ندارد حتی با وجود مشارکت میلیونی ایرانیان ..به هر حال شما در پاسخ به منتقدان نظریه شرکت در انتخابات عنوان کردید که خواستار به چالش قانونی کشیدن حکومت هستید !!فقط جهت یاد آوری میخواستم عرض کنم که برای به چالش کشیدن قانونی آقایان هزاران مورد قانون گریزی وجود دارد ولی چه فایده به قول مهندس موسوی اینها با خیال راحت به دوربین ذل میزنند و انکار میکنند و دروغ میگویند.مگر وجود کهریزک و کشتن جوانان متدین چالش قانونی برای حکومت نبود؟مگر دزدی های میلیاردی و اختللاس های میلیاردی نمیتوانست چالش قانونی برای حکومت باشد؟مگرمدرک دکترای تقلبی وزرا برای هر حکومتی نرمال چالش قانونی نمیتوانست ایجاد کند؟مگر سقوط ارزش ریال در عرض یک هفته و بی کفایتی دولتمردان چالش قانونی نیست؟؟ دکتر جان اینها همه نمونه هایی واضح با مدرک و بدون جای هیچ شبهه ایست که این قوم انکار میکند و وارونه جلوه میدهد حالا وای به حال حضور میلیونی پای صندوق رای !! به شما قول میدهم اگر میلیونها نفر هم در این حوزه هایی که شما گفتید بروند و تک رای بدهند این قوم با کمال وقاحت ازشون فیلم تهیه میکند و  به نفع خودش در صدا و سیما پخش میکند و به  دنیا میگویید ببینید حمایت و اعتماد مردم  ایران را به جمهوری اسلامی.این یعنی طرح گل به خود   

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive