Monday, January 21, 2013

معنای عدالت در جمهوری اسلامی :جوانان 20 ساله بر سر دار و اختلاس گران میلیاردی بر سر قدرت

یعنی در عرض این 34 سال حکومت اسلامی یک دزد و اختلاس گر حکومتی پیدا نشد که سرش بالای دار برود ؟یا دستی انگشتی و یا پای چپی ازش قطع کنند؟چطور است که قضیه اختلاسهای میلیاردی نباید کش پیدا کند!!چطور است که احمدی نژاد مدعی وجود لیست رانتخوارها در جیبش است ولی ما شاهد اعدام جوانهای درمانده و بیکار در میدانها هستیم این اعدامها نمایش بی کفایتی شما در اداره کشور است ..بگذریم این هم مثل قضیه زمان جنگ است که شهیدان و معلولها فقط از خانواده های مردم عادی بودند وما هیچگاه شهیدی ومعلولی در بین آقازاده ها ندیدیم   

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive