Saturday, June 20, 2009

شناسائی کنید

آن را که چاقو در دست دارد مردم شناسائی کرده و مشخصاتش را اعلام کردند: سرگرد پاسدار محمد جواد فرحبخش پاسدار قرارگاه ثارالله تهران. اکنون از همگان می خواهیم آن هوادار سینه چاگ محمود احمدی نژاد را هم شناسائی و معرفی کنند. خواب و خوراک و زندگی راحت را از این افراد در محله ای ای که زندگی می کنند باید سلب کرد. (برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر بر روی ان کلیک کنید)

به ما خبر دادند که فرد مذکور سعيد بروجردی است که در ميدان توحيد کار می کند.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive