Saturday, June 20, 2009

((کروبی دست رهبر را خوانده بود))

ابطال انتخابات
خواست همان ملت همیشه در صحنه است

شیخ مهدی کروبی، در نامه ای سرگشاده ای که تاریخ 29 خرداد (جمعه) را دارد و ظاهرا پیش از آغاز نماز جمعه رهبر در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته، با ذکر دلائل خود، خواهان ابطال انتخابات شده است. حدس زده می شود مهدی کروبی که سخنان رهبر را در نماز جمعه پیش بینی می کرده، نامه خود را پیش از نماز منتشر کرده است، تا هم حرف خود را جلوتر از رهبر زده باشد و هم همسو با میرحسین موسوی خواهان ابطال انتخابات شده باشد. کروبی دراین نامه از جمله می نویسد:

چگونه است که تا روز قبل از انتخابات به این جمعیت افتخار می شد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتی یاد می شد و اکنون یا به الفاظ زشت از آنان یاد می شود، یا به عوامل بیگانه نسبت داده میشوند؟ آنان که این روزها در خیابان های تهران تجمع می کنند اتفاقا عصاره ملتند و هیچ نیازی به نیروی خارجی ندارند. اینان تنها یک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امکانات دولتی است. مهدی کروبی می نویسد

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive