Thursday, January 20, 2011

غیرت عده ای از نظامیان تونسی عامل مهم در فرار دیکتاتور

در این چند وقت جنبش ایران و انقلاب تونس را بسیار مقایسه کردیم و تقصیر را به گردن مردم و موسوی و اصلاح طلبان انداختیم و یا در بهترین حالت قدرت پرستی بیش از حد سید علی را نسبت به بن علی دخیل دانستیم.ولی یک نکته بسیار مهم و اساسی کمتر مطرح شد و اون اختلافی بود که در بین نظامیان و عدم تمکینشان از مافوق  برای تیر اندازی به مردم  بود به طوری که در هفته آخر تظاهرات مردم تونس فرمانده مافوق نیروهای نظامی هم در برابر بن علی مقاوت کرد  و ترجیح داد از قدرت کناره بگیرد تا اینکه بیش از پیش مردم را به گلوله ببندد .درست همون حالتی که  برای ارتش در سال 57 پیش آمد و سربازان تفنگهاشون را زمین گذاشتند.حالا از خودم میپرسم قطعا در بین نیروهای نظامی مخالف زیاد هست چرا کسانی که یک زمان برای نجات کشور از جانشان میگذشتند  حالا اینچنین منفعل شدند.؟چرا در برابر مزدوران لباس شخصی از مردم دفاع نکردند .این وظیفه ماست  که این قشر مهم جامعه را با خودمان همراه کنیم .تنها هنگامی که نیروی انتظامی اسلحه اش را به سمت مردم نگیره ما پیروزخواهیم  شد..باید شعار نویسی را در این زمینه شروع کنیم .یادتون میاد شعار برادر ارتشی چرا برادر کشی

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive