Wednesday, December 14, 2011

آهای ملت بیدار ایرانی نمیگم پتک کاوه آهنگر را بردار و مبارزه کن حداقل انگشتت را تکان بده و ایمیلی بزن

نامه پانزدهم نوری زاد عزیز خبر از فشار و تهدیدهایی را دارد که اوباش رژیم بر او و خانواده اش اعمال میکنند.نوری زاد با این شیوه نامه نگاری هوشیارانه به رهبری سکوت مرگبار داخلی را شکسته و عملا شخص رهبر را مسئول نابسامانی ها دانسته..به نظر من کاری که ما مردم عادی میتونیم انجام بدهیم و بسیار تاثیر گذارخواهد بود فرستادن ایمیل و نامه به تمامی شخصیتهایی است که نوری زاد در نامه پانزدهمش به اونها اشاره کرده از خانواده شهید همت و باکری گرفته تا خاتمی و هاشمی و دیگر آیت الله ها باید یک  جمله را بنویسیم /دعوت نوری زاد را لبیک گویید و او را تنها نگذاریید.این کمترین کاری است که میتوان برای کمک به نوری زاد و کشورمان انجام داد

1 comment:

Anonymous said...

پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor

حُرّ امام خمینی

روي سينه اش خالكوبي كرده بود:

فدايت شوم خميني

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54

Post a Comment

Followers

Blog Archive