Wednesday, January 4, 2012

وقتی شلاق و زندان و اخراج از دانشگاه نشان افتخار میشود

ایران ما در روزگاری به سر میبرد که شلاق و زندان و اخراج نشان افتخاری است بر شانه های فرزندان غیورش.مجید دری یکی دیگر از فرزندان سر بلند این سرزمین که با شهامت هر چه تمامتر اخراج خودش را از دانشگاه تبریک گفته و باز هم آتشی بر پیکر بیمار این نظام پوسیده افکند.ایران به داشتن اینچنین جوانانی به خود میبالد .با  درود بر همه آزاد اندیشان و آرزوی رهایی اسیران در بندمان

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive