Thursday, January 5, 2012

تشکر از رضا پهلوی و مسیح

مصاحبه دیروز آقای رضا پهلوی و مسیح عزیز اولین قدم در راه دمکراسی خواهی و رسیدن به جامعه مدنی است .مردم ایران بیش از هر چیز دیگر نیاز دارند که ببینند و بیاموزند که میشود دو نفر که گرایشهای متفاوت سیاسی دارند با هم سر یک میز بنشینند و گفتگو کنند.این مهمترین اصل یک جامعه مدرن امروزی است و رضا پهلوی نشان داد که به آنچه که میگویید اعتقاد دارد و آن مذاکره با تمام کسانی که خود را مخالف رژیم میدانند.مسیح عزیز هم شجاعانه از هراسی که بسیاری از اصلاح طلبان از دیدار آشکارا با رضا پهلوی دارند عبور کرد .ما مردم هم به جای فحش و توهین به این عزیزان باید به هردوی آنها تبریک بگوییم که اولین قدم را برداشتند.به امید پیروز ملت آزادیخواه ایران

2 comments:

Anonymous said...

نظرات حضرات آیات
حکیم، نجفی خوانساری، شفیعی، قزلجه ای ،جناتی، راستی کاشانی، فقیه ایمانی ، روحانی ،هاشمی شاهرودی ، تسخیری ، بنی فضل ، موسوی همدانی ،موسوی جزایری، کریمی، قریشی، معصومی، موسوی زنجانی و اشراقی ،محفوظی، خاتم یزدی، ملک حسینی، فاضل هرندی و جعفری ،مشکینی،فاضل لنکرانی،جوادی آملی، یزدی و مؤمن + طاهری اصفهانی + یوسف صانعی

در خصوص اعلمیت یا اصلح بودن تقلید از آیت الله العظمی خامنه ای

http://salehat.ir/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=71

Anonymous said...

جریان چیه که اینروزها سایت بالاترین به شاهزاده ناکام خیلی بها میده؟مشکوک میزنه

Post a Comment

Followers

Blog Archive