Sunday, February 3, 2013

باید اعتراف کنم احمدی نژاد شجاعت دارد!

به نظر من احمدی نژاد با تمام اشتباهات و خرابکاریهایی که در اداره کشور مرتکب شده ولی در پخش نوار  فساد براداران لاریجانی که دست راست رهبری هستند بسیار شجاعانه عمل کرد .امیدوارم که همینطور ادامه بده قبل از اینکه صدای او را خفه کنند تا تمام این دزدان و فاسدان که 34 ساله دارند خون ملت را میمکنند و جانماز آب میکشند را رسواتر از رسوا کنه..برادران لاریجانی به چه حقی دست جوانان بی پول و بیکار را قطع میکنید ؟و در میدانها چوبه دار به پا میکنید آقای لاریجانی؟؟؟؟؟

1 comment:

Anonymous said...

یعنی اونم راه خر کردن ملت و نزدیک انتخابات خوب بلده .. آقا جون یه ذره عقلتو به کار بنداز راه دوری نمیره .. اینا همه بازیه سیاسیه .. کی دست کی و رو کرد ؟ این مرتیکه خودش 8 سال گذشته به اندازه تمام اون آدمها که تو فکر میکنی از مال و اموال بیت المال حیف و میل کرده حالا هم که به اینجا رسیده امثال شما رو با این کارا گول میزنه که به نامزد مورد نظرش رای بدبد باز هم پشت پرده رو قدرت بمونه.. به خدا یه کم فکر کنی راه دوری نمیره !!! کدوم شجاعت ؟ !!!! واقعا برای ایران که افرادی مثل شما بعد این همه بدبختی که سر ملت اومده هنوز اینطوری فکر میکنن ، متاسفم!!!

Post a Comment

Followers

Blog Archive