Wednesday, February 6, 2013

آزادی مرتضوی نشان داد که خامنه ای از لیست مفسدان اقتصادی احمدی نژاد بد جوری وحشت دارد

جسارت احمدی نژاد در رسوا کردن فساد اقتصادی لاریجانی ها و محکوم کردن قوه قضائیه بااین عنوان که قوه قضائیه  نهاد خانوادگی نیست خامنه ای و دیگر یاران مفسدش را مجبور به کوتاه آمدن کرده.احمدی نژاد رسما و با مدرک لاریجانی ها را متهم به فساد کرده مرتضوی برای آنها تله گذاشته و فیلمش را بعد از دستگیری سریعا پخش کرده  ولی آنها از وحشت لیست سیاهی که در جیب احمدی نژآد هست جرات نکردند حتی یه هفته مرتضوی را زندانی کنند.حالا یا باید قبول کنند که لاریجانی ها دزدند یا باید تهمت زننده را مجازات کنند!!البته همیشه بهترین راه اینه که طرف به مرگ طبیعی هر چه زودتر زحمت را کم کنه اینهم راهی است بسیار قابل تامل.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive