Friday, April 19, 2013

سید حسن خمینی و محمد خاتمی اگر ایران را در خطر میبنید منتظر چه هستید؟

اوضاع سیاسی  و اقتصادی  و بین المللی ایران امروز به حدی حساس و در پرتگاه خطر است که همه ایرانیانی که در اقصا نقاط دنیا ذره ای دل در گروه ایران دارند نگرانند ..نگران از ورشکستگی اقتصادی ,نگران از برنامه اتمی, نگران از احتمال جنگ و سرنوشتی مشابه بقیه کشورهای منطقه .در این میان هر کسی برای نجات ایران راهکاری میدهد من شکی ندارم که اکثریت واقعا خواهان نجات ایرانند ولی فضای داخلی کشور به گونه ایست که نمیشود از خارج کشور راه نجاتی برای ایران عرضه کرد.به نظر من این وظیفه سیاستمداران دلسوز داخل کشور و خانواده خمینی است که در این برهه از زمان صدایشان را رسا کنند درست مثل نوریزاد .اگر الان صدایتان را بلند نکنید و مردم را متحد نکنید فردا خیلی دیر است.شمادر مقابل این مردم مسئول هستید زیر لب و در لفافه سخن گفتن در اوضاع کنونی دردی را دوا نمیکند ..باید قاطعانه و مصرانه خواهان برگزاری انتخابت آزاد و آزادی تمامی زندانیان سیاسی باشید و به خامنه ای اولتیماتوم بدهید  در صورت عدم پذیرش خواسته های به حق مردم فراخوان اعتراض و اعتصاب میدهید.اگر در همون اعتراضات سال 88 شما قاطعانه و رسا صدایتان را بلند میکردید و فراخوان اعتصاب میدادید شاید الان اوضاع متفاوت بود .تجربه ثابت کرده با این جماعت با خواهش نمیشه حق خود را گرفت باید قاطعیت به کار برد باید مثل نوریزاد فریاد زد. آقای خاتمی ,خانواده محترم خمینی, شما مگر اوضاع ایران را نمیبینید شما اگر شهامت و جسارت داشته باشید و اگر بخواهید میتوانید مردم را متحد کنید. منتظر چه هستید یک کره شمالی دیگر یک عراق و سوریه دیگر ؟  

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive