Wednesday, December 30, 2009

آقای نیروی انتظامی تو را به خدا فردا مواظب باشید ماشین هاتون را دزد نبره

فردا مراسمی برای یاد بود شهدای عاشورااست که به دست یه عده اراذل و اوباش کشته شدن .امروز شما در تامین امنیت راهپیمایان بسیار موفق بودین تبریک میگوییم برای فردا فقط شما از ماشین ها و اسلحه ها و لباسهایتان مراقبت کنید که به دست ضد انقلاب دزدیده نشود تا ما با آرامش راهپیمایی سکوت خود را برگزار کنیم

2 comments:

Anonymous said...

ham mashin va ham aslahe

Anonymous said...

نیروی انتظامیی که از اموال خودش نمی تونه مراقبت کنه چطور می خواد از این ملت بیچاره دفاع کنه.فکر کنم فقط تجاوز رو خوب بلدن.

Post a Comment

Followers

Blog Archive