Friday, June 11, 2010

راهپیمایی 22 خرداد فقط مسیرش را عوض کرده به جای امام حسین تا آزادی راهپیمایی پخش در سطح شهر

دوستان عزیز محسن سازگارا راهکار و پیشنهاد خوبی را برای برگزاری راهپیمایی 22خرداد ارائه دادند.برای دادن کمترین هزینه و در عین حال نشان دادن مخالفت با رژیم کودتا مسیر امام حسین به آزادی به 6 نقطه دیگر برای تجمعات تغییر پیدا کند 1.میدان ونک2.میدان صادقیه 3.میدان راه آهن 4.سعادت آباد 5.میدان هفت تیر 6.میدان هفت حوض شرق تهران
بدین ترتیب امکان سرکوب کمتر شده و نیروهای سرکوبگر پخش میشوند .در صورت مشاهده دشواری و سرکوب برای همین 6 مسیر اعلام شده .مردم باید در محلات و خیابانهای اصلی محل سکونتشان حضور پیدا کنند که امنیت بیشتری را احساس خواهند کرد و تجمعات به صورت پخش در سراسر شهر انجام پذیرد .عکس و فیلم از تجمعات فراموش نشود

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive