Thursday, November 18, 2010

ضربه خامنه ای و رژیم اسلامی به اسلام

در این چند روزه که دعوا بین کاربران بالاترین بر سر لینکهای توهین آمیز به مذهب بالا گرفته این نکته بیش از پیش در نظر پر رنگ شد که این رژیم اسلامی واقعا تا چه حد به اسلام ضربه زده! روزی پدران همین کاربران ضد اسلام در ایران برای به قدرت رسیدن خمینی و اسلامی شدن رژِیم مبارزه کردند ولی امروز فرزندانشان نگران  هستند که دیگر نتوانند به اسلام و مقدساتش فحش و ناسزا بگویند و این همه به برکت دخالت دین در سیاست است .تنها راه حفظ دین  و حفظ کشور مان جدایی دین از سیاست است  .همون راهی را که ترکیه سالهاست در پیش گرفته و خودمان هم در زمان قبل از انقلاب تجربه کردیم

4 comments:

Anonymous said...

نباید به دین حمله کرد چون حکومت لباس دین بر تن کرده ،بلکه توجه کنید بیشتر کسانی که بر ضد این حکومت تلاش میکنند و یا درزندان هستن افراد دینی هستند
آیا در دینداری تاجزاده شک دارید؟ شجاعت وی را ناشی از اعتقادش نمیدانید؟ و بسیاری مثل او. وقتی صحبت از فرهنگ ایران میشود بخش مهمی از ان مذهب است که از زمان داریوش و کوروش بوده و اخلاق جامعه را هدایت میکرده که منشور کوروش هم از اعتقادات وی سر چشمه میگیرد .انحرافات به وجود آمده در دین را باید درست کرد و گر نه از نابودی ان چیزی به دست نمیآوریم

Anonymous said...

Secularism is the best solution to protect the religion from Arazel va Obash who use Islam as an instrument to further its fascist policies under the name of Allah

Anonymous said...

بنظر من حتی اگر دین از سیاست جدا شود، باز هم دین باید بزیر نقد کشیده شود و حق و حقوق کسانی که با هر لحنی دین را بزیر ضرب میگیرند حفظ شود. هر چقدر مال و جان و آبروی افراد جامعه حرمت دارد، هیچ دین و عقیده ای به هیچ عنوان انقدر محترم نیست که نتوان آنرا به نقد کشید، ولو آنکه برخی از طرفدارانش ان نقد را توهین بنامند. بر خلاف نظر نویسنده من فکر میکنم که این روی کار آمدن جمهوری اسلامی و دخالت دین در دولت علیرغم تمام مصائبی که داشته، این حسن را داشته که ان تعصب اسلامی را در جامعه از بین ببرد و راه را برای برداشتن غل و زنجیرهای قرون و اعصار از فکر و ذهن انسان ایرانی هموار کند. مطمئنا میوه شیرین این آزادی باز یافته از توحش قرون و اعصار را نسلهای آینده خواهند چشید.

Anonymous said...

کار خیر بکنید دعوتنامه بالاترین برای من بفرستید :D این ایمیل منه دمتون گرم:
Xyster_farhad@yahoo.com

Post a Comment

Followers

Blog Archive