Thursday, November 18, 2010

!آقای خامنه ای دیگر احتیاجی به سفر قم ندارید اینجا کسانی شما را رهبر شیعیان جهان میدانند

کاربر گرامی  نمیدانم با استناد به کدام مدرک و مرجع و آرا خامنه ای را رهبر شیعیان جهان نامیده اید و توهین به او را همانند توهین به شیعیان جهان دانسته اید! بازی با کلمات به سبک صمد آقای خودمان بسیار میتواند جالب و سرگرم کننده باشد ولی اگر بخواهیم بحث جدی کنیم باید بگوییم بر اساس کدام رای گیری و انتخاب عادلانه شما او را به درجه رهبری شیعیان تمام دنیا رساندی ؟رجا نیوز یا خود بیت رهبری! باید بگوییم خامنه ای حتما و قطعا عده ای طرفدار و مزدور دارد هر چند بسیار کم و قلیل ولی حتی در بین آنها نیز خامنه ای تقدس حضرت علی یا محمد را ندارد هر چند از روی ریا در برابرش سر به خاک فرو میاورند دوما خامنه ای دیکتاتوری زنده و بر مسند قدرت است که ما در حال مبارزه با اوییم از فحش دادن به خامنه ای فقط عده قلیلی از مزدوران رنجیده خاطر خواهند شد و این رنجش اصلا برای ما مهم نیست. ولی با دادن فحش وناسزا به حضرت علی و محمد با توجه به اینکه سالها است در قید حیات نیستند فقط موجب رنجش هموطنان عزیزی میشویم که خود را مسلمان میدانند  همونهایی که سال پیش مرگ بر دیکتاتور سر میدادند و ما از دیدن رشادتها یشان سرافراز بودیم و با دیدن صورتهای خونینشان اشک میریختیم اگر قدری فکر میکردید ابدا خامنه ای را که برای برادر خودش هم مشروعیت و مقبولیت ندارد رهبر شیعیان جهان نمیدانستید و این مقایسه را نمیکردید

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive