Tuesday, December 14, 2010

الله اکبر یا مرگ بر دیکتاتور فرقی نداره فقط همراه شو

در آستانه سالگرد جنایت رژیم در عاشورای سال 88 برای گرامیداشت یاد و راه عزیزان از دست رفته و همدلی با خانوادهای گرامیشان صدای انزجار و دادخواهیمان را از بامهای خانه هایمان در شب عاشورا فریاد خواهیم زد 

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive