Wednesday, June 1, 2011

یاد آوری جایگاه والای زنان در جمهوری اسلامی با ضربات مشت و لگد بر سینه هاله سحابی

 زبان قاصر است از این همه شقاوت و درنده خویی ذوب شدگان در ولایت منحوس خامنه ای .این است جایگاه والای یک زن در جمهوری اسلامی .هاله سحابی امروز در مراسم تشیع جنازه پدرش زیر لگد و مشتهای لباس شخصی ها جان سپرد و به زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و ندا ها و ترانه ها پیوست.شرم بر دولتمردان و رهبری که فرمانده کل این قوا است. 

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive